אני מזמינימים אותכם לתת לעצכם במה

להתנסות בולם התיאטרון בסדנה מעשית ומהנה בסדנה תוכלו לרכוש כלים מאמנית תהבמה והמשחק ולהנות מהערך המוסף הטמון בעבודת השקן, ובעבודת קבוצת התיאטרון.